วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

สูตรสบู่ สมุนไพร ผสมขมิ้นและดอกอัญชัน, สบู่ธรรมชาติ,วิธีทำสบู่สมุนไพร Handmade Soap , Cold Process Soap

สูตรสบู่สมุนไพรผสมขมิ้นและดอกอัญชัน  
 Handmade Soap , Cold Process Soap
From  :  http://mildsoapandcosmetic.com
             http://www.facebook.com/profile.php?id=100003710511057&sk=wall
                 
สบู่สมุนไพรผสมขมิ้นและดอกอัญชัน (Cold Process , CP soap )
            (ใช้เวลานานการทำ 40 นาที  ได้สบู่ ~ 500 กรัม )
วัตถุดิบ  
                            1. น้ำมันปาล์ม                                                            400   มิลลิลิตร (มล.)
             2. น้ำมันมะกอก                                                            50  มล.
             3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 %,(NaOH 50%)               80  มล.
             4. ไทเทเนียมไดออกไซด์  , (TiO2 )                          1/4 ชช.
             5. น้ำดื่ม                                                                          1   ชต.
             6. ขมิ้นผง                                                                       2    ชต.
             7. อัญชันผง                                                                    2    ชต.
             8.  สีเหลือง                                                                     2-3 หยด
             9.น้ำหอม                                                                        1   ชช.
            10. BHT                                                      1/4  ชช.
            11. EDTA                                            1/8  ชช.
         12. กรด ลอริก                                                                    2  ชต.
                   อุปกรณ์     ภาชนะพลาสติกหรือสแตนเลส สำหรับผสมสบู่ ,  และอุ่น กรดสเตียริก
                  ถ้วยแบ่ง 4 ใบ
                  พิมพ์สบู่
วิธีทำ      (A)   ผสมน้ำ ,EDTA, TiO2 ให้เข้ากันในถ้วยแบ่ง
               (B)   เตรียม สี ; ขมิ้น ; อัญชัน ไว้ในถ้วยคนละใบ
               (C)  อุ่น กรด ลอริกให้ละลาย
               (D)  ผสมน้ำมันมะกอกกับ 80 มล..NaOH 50 % กวนนานประมาณ  15 นาที สบู่ข้นเหนียว
                        ใส่น้ำมันปาล์มกวนต่อ 5 นาที  
                      ผสมสารที่เตรียม ข้อ(A) คนสารละลายจนข้น(ประมาณ 5นาที) จับดูที่ภาชนะจะอุ่นขึ้น
                      ค่อยๆเติม กรด ลอริกที่หลอมไว้  ที่ละน้อยกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเติมสารผสม A
                   กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งสบู่ลงในถ้วยแบ่ง กวนให้เข้ากัน
               (E)   เทสบู่ให้เป็นทางตามยาว สลับสี ไปมา  ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นลากเส้นตัด ทะแยงมุม 1 ครั้ง
                        ใช้พลาสติกครอบสบู่ ผ้าปิด 6-12 ชม. แกะพิมพ์ได้
หมายเหตุ  : 1. BHT , EDTA  ช่วยให้สบู่หืนช้าลง กลิ่น น้ำหอมและสี มีความคงตัวสูง เป็นสารที่ใช้ในน้ำมันพืช
                        สำหรับบริโภค ทั่วๆไป
                     2. กรด ลอริก ช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น ลดเวลาในการกวน เนื่องจากสามารถใช้ด่างในการทำปฏิกริยาเต็มสูตรได้
                        น้ำในสูตรน้อยลง  แต่ไมมีส่วนของด่างคงค้างหลังพักสบู่ไว้ 15-30 วัน
                     3. TiO2 ช่วยให้สบู่ขาวขึ้น  สีที่ผสมสบู่สว่างและคงอยู่นานขึ้น
                     4. ตามที่กล่าวมาแล้วสารเคมีทั้งหมดจะไม่ใช้ก็ได้ สบู่ที่มีน้ำมันมะกอกจะใช้เวลาในการกวนนาน และต้องพักสบู่เกิน 30 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สูตรสบู่ธรรมชาติ วิธีทำสบู่ Cold Process Soap (CP SOAP)

จำหน่ายสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง

       สบู่ธรรมชาติ , Handmade Soap , Cold Process Soap (CP)    
สบู่ธรรมชาติ หรือสบู่ที่ทำกันเองในครัวเรือน แต่เดิมใช้ด่างที่เกิดจากการเผาไหม้(ขี้เถ้า)
โซเดียมคาร์บอเนต ปัจจุบัน ใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์
สูตรสบู่ก้อน CP  

****การเตรียม สารละลาย  NaOH 50 % (w/w) ใช้ในการทำสบู่
  NaOH 50% density (ความหนาแน่น) ประมาณ 0.76
  ตวงน้ำ 100 มิลลิลิตร(มล.)หรือ 100กรัม ใส่ภาชนะพลาสติกหนา หรือ แก้ว
   ชั่ง โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม ค่อยๆเทลงในน้ำ 100 กรัมที่เตรียมไว้
      คนช้าด้วยแท่งแก้ว หรือ ไม้พายเล็ก จนละลายหมด ทิ้งให้เย็น เก็บใส่ขวดพลาสติกชนิดขุ่น
      และหนา ห้ามใช้ขวด น้ำชนิดใส เช่น ขวดน้ำดื่ม หรือขวดน้ำผลไม้ ถ้าไม่มีใช้ ขวดแก้วได้
      เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
      ช่วงนี้จะมีความร้อน และไอด่าง ควรเตรียมในที่โล่ง ใส่แว่น และ ถุงมือ
      ถ้าสัมผัสกับด่างให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆรายละเอียดเพิ่มเติม
สูตรสบู่ก้อน CP  


วัตถุดิบ
1 น้ำมันปาล์ม 500 มล.
2 น้ำมันถั่วเหลือง 30 มล.
3 น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 30 มล.
4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 %100 มล.
( NaOH  50% )
5 ไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) 1/4 ชช.
6 กรดสเตียริก  2 ชต.
7 BHT 1/8 ชช.
8 EDTA.4Na 1/8 ชช.
9 น้ำดื่ม  1 ชต.

อุปกรณ์ ภาชนะพลาสติก หรือสแตนเลส สำหรับกวนสบู่
ถ้วยหรือแก้วสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับหลอม กรดสเตียริก
ถ้วยพลาสติกขนาดเล็กสำหรับแบ่งสบู่ผสมสี และละลาย TiO2
ถาดพลาสติก(ที่ใส่ตะเกียบ)สำหรับเป็นโมลสบู่

วิธีทำ
A ละลาย TiO2 ด้วยน้ำ 1 ชต. พักไว้
B กรดเสตียริก ผสมกับน้ำมันทั้งหมด
Cอุ่นจน Bละลาย  ใส่NaOH 50% , 100 มล.
คนประมาณ 15 นาที
D คนจนเป็น เนื้อเดียวกัน เติม A
น้ำหอม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เทใส่ถ้วยแบ่งเพื่อผสมสี
E เทสบุ่ที่ผสมสีแล้วลงในพิมพ์ที่เตรียม โดยเทเป็นเส้นหรือ
แถบเล็กๆไปมาจนหมด ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นใช้ด้านแหลม
ขีดลายลงบนสบู่ที่เตรียม
D .ใช้พลาสติกครอบปิดด้วยผ้าทิ้งไว้ 10-12 ชม. ถอด
พิมพ์ออกตัดสบู่ด้วยเชือกหรือเอ็น ผึ่งไว้ในที่ร่ม 20-30 วัน

วัตถุดิบสี สารไทเทเนียมไดออกไซด์ กรดสเตยริก น้ำมัน

ผสมด่างกับน้ำมัน กวนได้ 5 นาที

ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์กวนให้เข้ากัน แล้วกวนต่อไปอีก 15 นาที


แบ่งสบู่ลงในถ้วยผสมสี กวนต่อไปอีก 5 นาที เทลงพิมพ์สบู่

เอาพลาสติกครอบสบู่ ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง 
สบู่ที่แกะออกมาจากพิมพ์ ตัดด้วยลวด

สบู่เบอร์ 1 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 5 นาที
สบู่เบอร์ 2 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 10 นาที
สบู่เบอร์ 3 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 15 นาที
( หมายเหตุ เบอร์ที่ 1 และ 2 นิ่มเกินไป มีน้ำมันเหลือมาก )


วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สบู่ขุ่น*กลายเป็น*สบู่ใส*ได้อย่างไร การเกิด*เบส*สบู่ใส

           

 สบู่ขุ่นกลายเป็นสบู่ใสได้อย่างไร


  สบู่ขุ่น*กลายเป็น*สบู่ใส*ได้อย่างไร   http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง 


 การเกิดเบสสบู่ใส
เมื่อนานมาแล้วเมื่อพบการเกิดสบู่ใกล้สถานที่บูชายัญสัตว์
ไขมันสัตว์ทำปฏิกริยากับด่างตามธรรมชาติ
(โซเดียมคาบอเนต , โซดาแอช) 
เรื่องต่อไปนี้ตามที่ ผู้เขียนมีเอกสารอยู่ ความเป็นจริงมีมากกว่านี้
ปี คศ. 1833       มีการค้นพบว่า ผงสบู่ที่แห้งละลายในแอกอฮอล์ที่ร้อนอัตราส่วน ผงสบู่ 1 ส่วน:
                       แอกอฮอล์  4 ส่วน สารละลายใส เมื่อทิ้งให้เย็น ได้สบู่ก้อนใส
ปี คศ. 1921       Schrauth ชาวเยอรมัน ใช้ น้ำตาลและ กลีเซอรีน ในการทำให้สบู่ใสเพื่อลดการใช้แอกอฮอล์
                       ซึ่งมีความยุ่งยากในการผลิต และมีราคาแพง มีสูตรแสดงไว้ดังต่อไปนี้  การผลิตยังคงใช้การต้มและเทโมล Frammed (pour) Transparent Soap
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 38 Be เป็นการวัดแบบเยอรมันเทียบเป็น ร้อยละได้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 33 % 
กลีเซอรีน 28 Be = กลีเซอรีน 87 %
ปี คศ. 1933  Dr. Pape ; จาก Dusseldorf house  ชาวเยอรมัน
 ผลิตสบู่ใสด้วยการรีดสบู่ทีร้อนผ่านลูกกลิ้ง
ลดอุณหภูมิให้เหลือ 20 องศาในเวลาอันสั้น สบู่ที่ได้ไม่ต้องใช้
น้ำตาลและแอกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
สบู่ที่ได้ เรียกว่า Milled Transparent Soap 
ปี คศ. 1967  New York city ; Norda Schimmel Briefs 
เอกสารแนะนำสบู่ใสแบบ 

Milled Transparent soapควบคุม Alkalinity (ด่างอิสระ) ได้ดีกว่าแบบ
Frammed Transparent Soap


ปี คศ. 1981 Neutrogena Crop. ; Los angles ผลิตสบู่ใสโดยใช้ส่วนผสมของด่าง 2 ชนิด
คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์และ ไตรเอทานอลามีน สบู่ที่ได้มีค่า pH ลดลงจาก 9.5-10 เป็น 7.4
( patent no US 4,290,904)
ปี คศ. 2003 Shisedo honeycake Industry co,ltd ค้นคว้าสบู่ใสที่ผลิตจาก Fatty acid ,Amphoteric
surfactant และ Glycerine derivative 
ค้นคว้าเพิ่มเติ่ม ที่ http://www.freepatentsonline.com/
ค้นที่ Transparent soap

                                                              วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

อ่าวขนอม แนะนำที่พักราคาถูก

http://royalorchidhouse.com/ รายละเอียดและราคาที่พัก

คุณปุ๋ย  โทร 081-995-4613

Feel different...  with Pool Villa Bali Style Beach Resort, Hotel

at Royal Orchid House, Khanom bay, Nakhon Si Thammarat

สัมผัสความแตกต่างกับบ้านพักสไตล์บาหลีแบบ Pool Villa


ที่ Royal Orchid House Resort, อ่าว ขนอม  นครศรีธรรมราช

 
Touch the real happiness in Bali Style Pool Villa with attractive decoration accommodation and facilities that surrounding with great tropical garden.Relax at private swimming pool,  Enjoy TV program more than 60 channels from satellite with LCD TV 32" and Audio set in room. 

สัมผัส ความแตกต่างได้ที่ รอยัล ออคิด เฮ้าส์   พบกับความสุขที่แท้จริงกับบ้านพักสไตล์บาหลี ที่ตกแต่ง อย่างลงตัว และเพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนสบายสบายกับสระว่ายน้ำส่วนตัว หรือเอนหลังชมส่วนที่ศาลาพักผ่อน  เพลิดเพลินกับการรับชมรายการทีวีจากแซทเทิลไลท์มากกว่า 60ช่อง จากแอลซีดีทีวี 32”และ เครื่องเสียงภายในห้องพัก
Feel free on the silent and private beach, Relaxing with float or swimming in the individual swimming pool, Freshen up with great tropical garden. At restaurant,             you are invited to try delicious Thai, European and Local Food.
You can feel the heaven is touchable here!!!
สัมผัสกับหาดทรายที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว พักผ่อนไปกับแพลอยน้ำ หรือว่ายน้ำในสระว่ายน้ำส่วนตัว สัมผัสความสดชื่นไปกับสวนที่ร่มรื่นจากไม้เขตร้อน ร้านอาหารภายในรีสอร์ทบริการอาหารไทย ยุโรป และอาหารพื้นบ้าน...  รอยัลออคิดเฮ้าส์ สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้!!!                        http://royalorchidhouse.com/