วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สบู่ขุ่น*กลายเป็น*สบู่ใส*ได้อย่างไร การเกิด*เบส*สบู่ใส

           

 สบู่ขุ่นกลายเป็นสบู่ใสได้อย่างไร


  สบู่ขุ่น*กลายเป็น*สบู่ใส*ได้อย่างไร   http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง 


 การเกิดเบสสบู่ใส
เมื่อนานมาแล้วเมื่อพบการเกิดสบู่ใกล้สถานที่บูชายัญสัตว์
ไขมันสัตว์ทำปฏิกริยากับด่างตามธรรมชาติ
(โซเดียมคาบอเนต , โซดาแอช) 
เรื่องต่อไปนี้ตามที่ ผู้เขียนมีเอกสารอยู่ ความเป็นจริงมีมากกว่านี้
ปี คศ. 1833       มีการค้นพบว่า ผงสบู่ที่แห้งละลายในแอกอฮอล์ที่ร้อนอัตราส่วน ผงสบู่ 1 ส่วน:
                       แอกอฮอล์  4 ส่วน สารละลายใส เมื่อทิ้งให้เย็น ได้สบู่ก้อนใส
ปี คศ. 1921       Schrauth ชาวเยอรมัน ใช้ น้ำตาลและ กลีเซอรีน ในการทำให้สบู่ใสเพื่อลดการใช้แอกอฮอล์
                       ซึ่งมีความยุ่งยากในการผลิต และมีราคาแพง มีสูตรแสดงไว้ดังต่อไปนี้  การผลิตยังคงใช้การต้มและเทโมล Frammed (pour) Transparent Soap
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 38 Be เป็นการวัดแบบเยอรมันเทียบเป็น ร้อยละได้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 33 % 
กลีเซอรีน 28 Be = กลีเซอรีน 87 %
ปี คศ. 1933  Dr. Pape ; จาก Dusseldorf house  ชาวเยอรมัน
 ผลิตสบู่ใสด้วยการรีดสบู่ทีร้อนผ่านลูกกลิ้ง
ลดอุณหภูมิให้เหลือ 20 องศาในเวลาอันสั้น สบู่ที่ได้ไม่ต้องใช้
น้ำตาลและแอกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
สบู่ที่ได้ เรียกว่า Milled Transparent Soap 
ปี คศ. 1967  New York city ; Norda Schimmel Briefs 
เอกสารแนะนำสบู่ใสแบบ 

Milled Transparent soapควบคุม Alkalinity (ด่างอิสระ) ได้ดีกว่าแบบ
Frammed Transparent Soap


ปี คศ. 1981 Neutrogena Crop. ; Los angles ผลิตสบู่ใสโดยใช้ส่วนผสมของด่าง 2 ชนิด
คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์และ ไตรเอทานอลามีน สบู่ที่ได้มีค่า pH ลดลงจาก 9.5-10 เป็น 7.4
( patent no US 4,290,904)
ปี คศ. 2003 Shisedo honeycake Industry co,ltd ค้นคว้าสบู่ใสที่ผลิตจาก Fatty acid ,Amphoteric
surfactant และ Glycerine derivative 
ค้นคว้าเพิ่มเติ่ม ที่ http://www.freepatentsonline.com/
ค้นที่ Transparent soap

                                                              2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 มีนาคม 2558 05:07

    เป็นประโยชน์มากครับ สำหรับผู้ที่สนใจครับ

    ตอบลบ