วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สูตรสบู่ธรรมชาติ วิธีทำสบู่ Cold Process Soap (CP SOAP)

จำหน่ายสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบเครื่องสำอาง

       สบู่ธรรมชาติ , Handmade Soap , Cold Process Soap (CP)    
สบู่ธรรมชาติ หรือสบู่ที่ทำกันเองในครัวเรือน แต่เดิมใช้ด่างที่เกิดจากการเผาไหม้(ขี้เถ้า)
โซเดียมคาร์บอเนต ปัจจุบัน ใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์
สูตรสบู่ก้อน CP  

****การเตรียม สารละลาย  NaOH 50 % (w/w) ใช้ในการทำสบู่
  NaOH 50% density (ความหนาแน่น) ประมาณ 0.76
  ตวงน้ำ 100 มิลลิลิตร(มล.)หรือ 100กรัม ใส่ภาชนะพลาสติกหนา หรือ แก้ว
   ชั่ง โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม ค่อยๆเทลงในน้ำ 100 กรัมที่เตรียมไว้
      คนช้าด้วยแท่งแก้ว หรือ ไม้พายเล็ก จนละลายหมด ทิ้งให้เย็น เก็บใส่ขวดพลาสติกชนิดขุ่น
      และหนา ห้ามใช้ขวด น้ำชนิดใส เช่น ขวดน้ำดื่ม หรือขวดน้ำผลไม้ ถ้าไม่มีใช้ ขวดแก้วได้
      เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
      ช่วงนี้จะมีความร้อน และไอด่าง ควรเตรียมในที่โล่ง ใส่แว่น และ ถุงมือ
      ถ้าสัมผัสกับด่างให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆรายละเอียดเพิ่มเติม
สูตรสบู่ก้อน CP  


วัตถุดิบ
1 น้ำมันปาล์ม 500 มล.
2 น้ำมันถั่วเหลือง 30 มล.
3 น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 30 มล.
4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 %100 มล.
( NaOH  50% )
5 ไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) 1/4 ชช.
6 กรดสเตียริก  2 ชต.
7 BHT 1/8 ชช.
8 EDTA.4Na 1/8 ชช.
9 น้ำดื่ม  1 ชต.

อุปกรณ์ ภาชนะพลาสติก หรือสแตนเลส สำหรับกวนสบู่
ถ้วยหรือแก้วสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับหลอม กรดสเตียริก
ถ้วยพลาสติกขนาดเล็กสำหรับแบ่งสบู่ผสมสี และละลาย TiO2
ถาดพลาสติก(ที่ใส่ตะเกียบ)สำหรับเป็นโมลสบู่

วิธีทำ
A ละลาย TiO2 ด้วยน้ำ 1 ชต. พักไว้
B กรดเสตียริก ผสมกับน้ำมันทั้งหมด
Cอุ่นจน Bละลาย  ใส่NaOH 50% , 100 มล.
คนประมาณ 15 นาที
D คนจนเป็น เนื้อเดียวกัน เติม A
น้ำหอม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เทใส่ถ้วยแบ่งเพื่อผสมสี
E เทสบุ่ที่ผสมสีแล้วลงในพิมพ์ที่เตรียม โดยเทเป็นเส้นหรือ
แถบเล็กๆไปมาจนหมด ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นใช้ด้านแหลม
ขีดลายลงบนสบู่ที่เตรียม
D .ใช้พลาสติกครอบปิดด้วยผ้าทิ้งไว้ 10-12 ชม. ถอด
พิมพ์ออกตัดสบู่ด้วยเชือกหรือเอ็น ผึ่งไว้ในที่ร่ม 20-30 วัน

วัตถุดิบสี สารไทเทเนียมไดออกไซด์ กรดสเตยริก น้ำมัน

ผสมด่างกับน้ำมัน กวนได้ 5 นาที

ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์กวนให้เข้ากัน แล้วกวนต่อไปอีก 15 นาที


แบ่งสบู่ลงในถ้วยผสมสี กวนต่อไปอีก 5 นาที เทลงพิมพ์สบู่

เอาพลาสติกครอบสบู่ ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง 
สบู่ที่แกะออกมาจากพิมพ์ ตัดด้วยลวด

สบู่เบอร์ 1 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 5 นาที
สบู่เบอร์ 2 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 10 นาที
สบู่เบอร์ 3 เทลงพิมพ์เมื่อกวนได้ 15 นาที
( หมายเหตุ เบอร์ที่ 1 และ 2 นิ่มเกินไป มีน้ำมันเหลือมาก )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น