วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 4/4


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 4/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**
ประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
3.สบู่ธรรมชาติผสมสบู่สังเคราะห์(combination soap),Combo Bar
ส่วนประกอบของสบู่คอมโบ
1.     natural soap
นิยมใช้  fatty acid แทนน้ำมันและไขมัน เช่น coco fatty acid แทนน้ำมันมะพร้าว
2.     surfactant
ใช้ แบบประจุ ลบ ,ประจุบวก,ไม่มีประจุ,แบบมีทั้งประจุบวกและลบ(amphoteric)
3.     water
4.     อื่นๆ
ในปัจจุบัน สบู่ที่นิยมใช้ทั้งสบู่ถูตัวทั่วไป และสบู่กลีเซอรีน ,ส่วนมากจะเป็น สบู่คอมโบ โดยการรวมข้อดีของสบู่แบบธรรมชาติที่ล้างออกง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น และ สบู่สังเคราะห์ ที่มีฟองมาก ลดการระคายเคืองจากความเป็นด่างของสบู่ธรรมชาติ , กรรมวิธีการผลิตง่ายขึ้น , เก็บรักษาง่าย
ตัวอย่าง1 สูตรสบู่ กลีเซอรีน แบบสบู่ธรรมชาติผสมสบู่สังเคราะห์
(transparent combination soap-synthetic detergent bar)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
Assignee : Neutrogena.,Los Angles,Calif.,1988
Ref: U.S. patent 4,758,370
http://www.freepatentsonline.com/4758370.html

ตัวอย่างที่2 การพัฒนาสูตรสบู่ใส ของ SHISEDO TRANSPSRENT BAR SOAP COMPOSITION COMPRISING GLYCERINE DERIVATIVE
SHISEDO HONECAKE INDUSTRY CO.,LTD DEC 10 , 2001  
 http://www.freepatentsonline.com/6656893.htmlวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 3


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 3/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**
ประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
2.สบู่สังเคราะห์ (all synthetic no soap),Syndet Bar
ส่วนประกอบของสบู่สังเคราะห์
1.    surfactant    30-70 %
 ทำหน้าที่ทำความสะอาดแทนสบู่ธรรมชาติ เช่น Acyl isethionate 25-60% *(ก)
2.    plasticizer/binder   10-30 %ทำหน้าที่ช่วยให้เนื้อสบู่สังเคราะห์ยึดติดกันแน่น 
ขึ้นรูปได้ง่าย ทำให้การผลิตง่ายขึ้นขณะใช้ ไม่เละ ,ไม่แตก , มีฟองมาก 
เช่น  Fatty acid ethanolamide 21-26%*(ข)                        
3.    fillers  10-30 %
สารที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติภายนอกของสบู่ เช่นความแข็ง , มวลมากขึ้นที่สำคัญช่วยให้ต้นทุนถูกลง 
ถ้าใส่มากเนื้อสบู่จะหยาบ เช่น Borax , Mannitol *(ค)        
4.    additive   0-20 %                                               
สารปรุงแต่ง สี ความขุ่น กลิ่น สารระงับแบคทีเรีย สารเพิ่มความชุ่มชื้น คอลลาเจน
เช่น PEG 600 เป็น สารเพิ่มความชุ่มชื้น *(ง)
5.    water   3-10 %                                                    
ในสบู่กลีเซอรีนสังเคราะห์ ประกอบด้วย สารซักล้าง ผสมกับกลีเซอรีน  แอกอฮอล์
สารประกอบโพลีออล(polyol-type) และ
solidifying materials (คือ plasticizer/binder)
เช่น polyethylene  glycol ,gum ,cetyl alcohol
สบู่สังเคราะห์ให้ความสำคัญกับ ความระคายเคืองของผิว โดยทำให้สบู่อ่อนโยนต่อผิวมากๆ
และมักใช้กับผิวที่มีปัญหาเพราะ สบู่สังเคราะห์ผสมตัวยาในสูตรได้ดีกว่าสบู่ทั่วไป
Ref: *(ก) Ger.Patent 2,402,223 (1974)
        *(ข) U.S. Patent 4,012,341 (1977)
                   http://www.freepatentsonline.com/4012341.html
        *(ค) U.S. Patent 3,975,313 (1976)
                   http://www.freepatentsonline.com/3975313.html
        *(ง) U.S. Patent 3,503,888 (1969)
                   http://www.freepatentsonline.com/3503888.html
Manufacture and properties of synthetic toilet soaps
Benefits of mild cleansing: synthetic surfactant based (syndet) bars for patients with atopic dermatitis.

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 2


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 2/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**
ประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
1.สบู่ธรรมชาติ (all natural soap)
 1.1 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์ หรือ กรดไขมันทำปฏิกิริยากับ ด่างแก่ ( NaOH,KOH)
              เกิด  SPONIFICATION ดังสมการต่อไปนี้


         โดยทั่วไปแล้วเมื่อกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับด่างแก่ สบู่ที่ได้จะมีค่าความเป็นด่างสูงตามไปด้วย
    สบู่ที่เกิดจาก KOH มี pH~ 9.5 , NaOH มี pH ~ 10-12.5 รวมถึง 
    ด่างที่ไม่เกิดปฏิกริยา     จะทำให้ pH สูงมากขึ้นอีก มีผลต่อผิวหนังของผู้ใช้ 
    ทำให้เกิดความระคายเคืองเบื้องต้น (primery skin irritation)  
     อย่างไรก็ตามสบู่ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ล้างออกได้ง่าย
     ไม่พบการแพ้เนื่องจากการสะสมในชั้นของผิวหนัง , Glycerine ช่วยให้ปัญหานี้ลดลง
      แต่ต้องพบกับปัญหาสบู่เมื่อใช้ เละง่าย ,ฟองน้อย ,การเก็บหรือวางในชั้นสินค้า
      ถ้าอากาศร้อนชื้นสบู่จะเยิ้มเปื้อนรรจุภัณฑ์
  1.2 กรดไขมัน ทำปฏิกิริยากับ ด่างอ่อน ไตรเอทานอลามีนและไตรไอโซพอเพอนอลามีน
  (triethanolamine,TEA and triisopropanolamine,TIPA )
   เกิด NEUTRALIZATION  ดังสมการต่อไปนี้
      
 
    
          ศึกษาและดูรายละเอียดสมการที่  http://www.freepatentsonline.com/2820768.html
    สบู่ประเภทนี้เราเรียกว่า สบู่แอลคานอลาไมด์ (alkanolamine) โดยใช้ร่วมกับ
  Na-soapและ  K-soap มากกว่า 1/3 ส่วน,
   ข้อดี *ทำให้สบู่ที่ใด้ มีความใสมากขึ้น *ความเป็นด่างของสบู่ลดลง
    การละลายดี* เวลาในการผลิตน้อยลง *ใช้ความร้อนน้อยลง * ความระคายเคืองต่อผิวน้อยกว่า
    ข้อเสีย*สีของสบู่เปลี่ยนเร็ว *มีราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่า *หลอมตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่าการเก็บรักษา
    มีอายุสั้นกว่า *********
       ตัวอย่างสบู่ใส 


             ref: 1.cosmetic&toiltries vol.102,Nov 1987 เรื่อง Glycerine Soap Bar

                       ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1http://siweb.dss.go.th/index.asp
              2.Soap and methods of preparation ,Jan.21,1958
                  U.S. patents No 2,280,768

               3. www.ipfw.edu/.../9-Lipids%20-%20Saponification.pdf 


Pears Soap History
Written by Lisa Sefcik
Andrew Pears, who created the soap in 1780
Pears Soap is unique in many ways.
It was not only the first transparent soap manufactured,
but the first soap to use glycerin as an ingredient.
Pears is also the world's first registered brand.

 Ingredients  :
The ingredients in Pears Soap are glycerine,
 natural oils, thyme, cedar and rosemary.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่ กลีเซอรีน ก้อน หรือ ก้อนสบู่ บรรจุ กลีเซอรีน*-*-*-*


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 1/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**

**โดยทั่วไป สบู่จะมีกลีเซอรีนผสมอยู่ 6-10 % ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันที่ใช้ผลิต
ในอุตสาหกรรม กลีเซรีนถูกแยกออกเพื่อให้สบู่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้  มีความคงตัวของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ให้ฟองมากและละลายช้าลง
**สบู่ใสหรือสบู่กึ่งใส เกิดจากการละลายสบู่ด้วย แอกอฮอล์ที่ร้อน เมื่อเย็นตัวลง
ใด้ผลึกสบู่ที่โปร่งแสง กลีเซอรีนถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้แอกอฮอล์ ที่มีราคาแพง
และการผลิตยุ่งยากมากกว่า อาจใช้กลีเซอรีนสูงถึง 20 %  
**ปัจจุบันมีสารเคมีหลายชนิดใช้แทน กลีเซอรีน ทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อให้ได้สบู่ที่มีความนุ่มละมุนต่อผิวมากขึ้น ใสมากขึ้น วิธีการผลิตง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตามยังต้องคง  % ของสบู่ในสูตร 35-50 % (frammed transparent soap)
หรืออาจสูงถึง 70 %ในสบู่ใส แบบ  (milled transparent soap)
**โดยสรุป สบู่กลีเซอรีนก้อน คือ สบู่ก้อนที่บรรจุกลีเซนรีน ตั่งแต่ 0-25%,
เนื้อสบู่ธรรมชาติหรือสารซักล้าง  30-70 %  น้ำในสูตร 4-30 % สบู่กลีเซอรีนก้อนมีลักษณะ
และคุณสมบัติระหว่างสบู่กึ่งใส-สบู่ใส ดังตารางต่อไปนี้


สบ่ขุ่น


            สบู่ใส


สบู่กึ่งใส

(opaque)
(transparent)
(translucent)
ส่วนผสม สบู่
85%
          35%
79%
ความชื้น
13%
          30%
14%
กลีเซอรีน
0.8%
          24%
6%
อื่นๆ
1.2%
          11%
1%
คุณสมบัติความใส
ไม่ใส
               มาก
ปานกลาง
ราคา
ต่ำ
               สูง
ต่ำ
ตาราง** from manufacture of toilet soap bars
จำแนกประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
ตาม  Active ingredients (สารที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดผิว)
1.    สบู่ธรรมชาติ (all natural soap)
2.    สบู่สังเคราะห์ (all synthetic-no soap)
3.    สบู่ธรรมชาติผสมสบู่สังเคราะห์ (a combination of 1 and  2)
Ref : cosmetic & toiletries vol. 102, Nov 1987  เรื่อง  Glycerine Soap Bar
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 http://siweb.dss.go.th/index.asp
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีทำ **สบู่ ใส แฟนซี** โมล 3 มิติ (3D)

จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**

วิธีทำ **สบู่ ใส แฟนซี** โมล 3 มิติ (3D)
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y

วัตถุดิบและอุปกรณ์

  1. พิมพ์สำหรับกดไข่ต้มของญี่ปุ่น ราคา เฉลี่ย ประมาณ 50-90 บาท
  2. เหล็กเหลี่ยมหรือกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.7 ซม.
  3. เหล็กเจาะรูกระดาษ โตประมาณหลอดนมเปรี้ยว
  4. เบสสบู่ กลีเซอรีนใส ,สีผสมสบู่ชนิดน้ำหรือสีผสมอาหารชนิดผงตามตลาด
  5. หม้อสำหรับหลอมสบู่หรือ ไมโครเวฟ
  6. เชือกใบบัวหรือเชือกปอ ,มีด,
  7. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 1 ผืน ต่อ 1 โมล
  8. แก้วน้ำ หรือภาชนะที่ใส่โมลได้

วิธีทำโมล 3 D
1 ใช้เหล็กขนาดใหญ่  เผาด้วยแก๊สหุงต้มให้ร้อนแดง   เจาะที่ด้านบนของโมล
     เลือกด้านที่เจาะง่ายๆ ค่อยๆหมุนกว้าน ให้ได้รูกว้างเกือบ 1 ซม.
      *** ใช้เหล็กแหลมขนาดเล็ก เจาะรูที่ตำแหน่งสูงที่สุดของโมล
คนละด้านกับช่องใหญ่     เป็นช่องระบายอากาศ เมื่อเทสบู่ลงโมล จะง่ายขึ้น
2 ทำความสะอาดโมล เช็ดให้แห้ง
    นำเชือกใบบัวที่เตรียมไว้ร้อยผ่านช่องบานพับ ด้านบนของโมล
    ให้ปมเชือกอยู่กึ่งกลางโมล  ปิดโมลใช้ยางรัดของ ตัวหนีบกระดาษ ตัวหนีบผ้า 
    ทำให้โมลแนบชิดกันมากที่สุด
3 ใช้ผ้า รองแก้วที่เตรียมไว้ วางโมลที่รัดแน่นแล้ว บนผ้า ปรับให้โมลตั้งตรง
4 หลอมเบสสบู่ เมื่อละลายดีแล้ว ใส่น้ำหอม และสีตามต้องการ เทใส่ โมลที่เตรียมไว้แล้ว
     ทิ้งไว้ 10 นาที สบู่จะยุบตัวเล็กน้อย เติมสบู่อีกครั้ง จนล้นออกมาเล็กน้อย
     ทิ้งไว้ 40-60 นาที  แกะโมลได้

     สบู่ที่ได้สวยไม่แพ้ สบู่ 3D ที่ได้จากโมลต่างประเทศราคาหลายร้อยบาท
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีทำสบู่ แฟนซี ปลาโลมาสีชมพู**ใสปิ้งต่องแต่ง**


from  http://www.mildsoapandcosmetic.com/  จำหน่ายสบู่ เบสสบู่ วัตถุดิบสบู่ 
         http://saboothai.myreadyweb.com/home

วิธีทำสบู่ ก้อนกลีเซอรีนใส  แ ฟนซี ,Fancy soap

            สบู่ปลาโลมาสีชมพูใสปิ้ง แขวนได้

วัตถุดิบและอุปกรณ์
1 เบสสบู่ใส 250 กรัม
2 สีผสมสบู่ mac.หรือสีผงสำหรับผสมอาหาร ,น้ำหอม 1 ชช .ต่อ 1 กก.
  (ถ้าใส่น้ำหอมมากเกินไปสบู่จะเหนียวแกะโมลยาก)
3 พิมพ์วุ้นพลาสติกแข็ง รูปปลาโลมา
4 เชือกใบบัว ตัดยาว 12-14 นิ้ว ดอกไม้จิ๋วกระดาษสา กระดิ่งเล็ก
5 ถ้วยแบ่งผสมสีตามต้องการ

วิธีทำ หลอมสบู่ในหม้อ 2 ชั้นหรือ ไมโครเวฟ 10 วินาที
      แบ่งสบู่ลงในถ้วยใส่สีและน้ำหอมตามต้องการ
          เทสบู่ลงในพิมพ์ 1/3 ของตัวปลารอ 5 นาที สบู่ที่เหลืออุ่นน้ำร้อนไว้
          สบู่ในพิมพ์เริ่มเป็นเจลหยุ่นๆ ไส่ เชือกที่เตรียมไว้ เทสบู่ให้เต็มพิมพ์
         ใช้ขวดแก้วเล็กๆทับเชือกไว้ รอจนแห้งร่อน
         ใช้มือบิดโมลสบู่จะหลุดออกมาเหมือนน้ำแข็ง
          ห่อด้วยฟิมล์ยืด ประดับดอกไม้และกระดิ่งที่หางปลา
          เป็นของชำร่วยสวยๆใช้ได้ทุกโอกาศ หรือเลือกกลิ่นน้ำหอมแบบสดชื่น
         แขวนไว้ในห้องน้ำหรือตู้เสื้อผ้า หอมสดชื่นดีจัง

วัตถุดิบและอุปกรณ์


หลอมสบู่ที่ไฟอ่อนๆ ใช้ฟิมล์ยืดปิดไว้

สบู่ทีละลายดีแล้ว

แบ่งสบู่ลงถ้วยแบ่งผสมสีและน้ำหอม

สบู่ทีเทพิมพ์เรียบร้อยแล้วใช้ขวดแก้วเล็กๆทับเชือกไว้

ปลาโลมาหลากสีที่เสร็จเรียบร้อย น่ารักทุกสี