วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 2


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 2/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**
ประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
1.สบู่ธรรมชาติ (all natural soap)
 1.1 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์ หรือ กรดไขมันทำปฏิกิริยากับ ด่างแก่ ( NaOH,KOH)
              เกิด  SPONIFICATION ดังสมการต่อไปนี้


         โดยทั่วไปแล้วเมื่อกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับด่างแก่ สบู่ที่ได้จะมีค่าความเป็นด่างสูงตามไปด้วย
    สบู่ที่เกิดจาก KOH มี pH~ 9.5 , NaOH มี pH ~ 10-12.5 รวมถึง 
    ด่างที่ไม่เกิดปฏิกริยา     จะทำให้ pH สูงมากขึ้นอีก มีผลต่อผิวหนังของผู้ใช้ 
    ทำให้เกิดความระคายเคืองเบื้องต้น (primery skin irritation)  
     อย่างไรก็ตามสบู่ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ล้างออกได้ง่าย
     ไม่พบการแพ้เนื่องจากการสะสมในชั้นของผิวหนัง , Glycerine ช่วยให้ปัญหานี้ลดลง
      แต่ต้องพบกับปัญหาสบู่เมื่อใช้ เละง่าย ,ฟองน้อย ,การเก็บหรือวางในชั้นสินค้า
      ถ้าอากาศร้อนชื้นสบู่จะเยิ้มเปื้อนรรจุภัณฑ์
  1.2 กรดไขมัน ทำปฏิกิริยากับ ด่างอ่อน ไตรเอทานอลามีนและไตรไอโซพอเพอนอลามีน
  (triethanolamine,TEA and triisopropanolamine,TIPA )
   เกิด NEUTRALIZATION  ดังสมการต่อไปนี้
      
 
    
          ศึกษาและดูรายละเอียดสมการที่  http://www.freepatentsonline.com/2820768.html
    สบู่ประเภทนี้เราเรียกว่า สบู่แอลคานอลาไมด์ (alkanolamine) โดยใช้ร่วมกับ
  Na-soapและ  K-soap มากกว่า 1/3 ส่วน,
   ข้อดี *ทำให้สบู่ที่ใด้ มีความใสมากขึ้น *ความเป็นด่างของสบู่ลดลง
    การละลายดี* เวลาในการผลิตน้อยลง *ใช้ความร้อนน้อยลง * ความระคายเคืองต่อผิวน้อยกว่า
    ข้อเสีย*สีของสบู่เปลี่ยนเร็ว *มีราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่า *หลอมตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่าการเก็บรักษา
    มีอายุสั้นกว่า *********
       ตัวอย่างสบู่ใส 


             ref: 1.cosmetic&toiltries vol.102,Nov 1987 เรื่อง Glycerine Soap Bar

                       ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1http://siweb.dss.go.th/index.asp
              2.Soap and methods of preparation ,Jan.21,1958
                  U.S. patents No 2,280,768

               3. www.ipfw.edu/.../9-Lipids%20-%20Saponification.pdf 


Pears Soap History
Written by Lisa Sefcik
Andrew Pears, who created the soap in 1780
Pears Soap is unique in many ways.
It was not only the first transparent soap manufactured,
but the first soap to use glycerin as an ingredient.
Pears is also the world's first registered brand.

 Ingredients  :
The ingredients in Pears Soap are glycerine,
 natural oils, thyme, cedar and rosemary.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น