วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่ กลีเซอรีน ก้อน หรือ ก้อนสบู่ บรรจุ กลีเซอรีน*-*-*-*


สบู่กลีเซอรีนก้อน หรือ สบู่ก้อนบรรจุ กลีเซอรีน ตอนที่ 1/4
Glycerine bar soap or soap containing glycerine
http://saboothai.myreadyweb.com/    วิธีทำสบู่แฟนซี D I Y และอุปกรณ์ สบู่ D I Y
http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่**วัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอางค์**

**โดยทั่วไป สบู่จะมีกลีเซอรีนผสมอยู่ 6-10 % ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันที่ใช้ผลิต
ในอุตสาหกรรม กลีเซรีนถูกแยกออกเพื่อให้สบู่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้  มีความคงตัวของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ให้ฟองมากและละลายช้าลง
**สบู่ใสหรือสบู่กึ่งใส เกิดจากการละลายสบู่ด้วย แอกอฮอล์ที่ร้อน เมื่อเย็นตัวลง
ใด้ผลึกสบู่ที่โปร่งแสง กลีเซอรีนถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้แอกอฮอล์ ที่มีราคาแพง
และการผลิตยุ่งยากมากกว่า อาจใช้กลีเซอรีนสูงถึง 20 %  
**ปัจจุบันมีสารเคมีหลายชนิดใช้แทน กลีเซอรีน ทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อให้ได้สบู่ที่มีความนุ่มละมุนต่อผิวมากขึ้น ใสมากขึ้น วิธีการผลิตง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตามยังต้องคง  % ของสบู่ในสูตร 35-50 % (frammed transparent soap)
หรืออาจสูงถึง 70 %ในสบู่ใส แบบ  (milled transparent soap)
**โดยสรุป สบู่กลีเซอรีนก้อน คือ สบู่ก้อนที่บรรจุกลีเซนรีน ตั่งแต่ 0-25%,
เนื้อสบู่ธรรมชาติหรือสารซักล้าง  30-70 %  น้ำในสูตร 4-30 % สบู่กลีเซอรีนก้อนมีลักษณะ
และคุณสมบัติระหว่างสบู่กึ่งใส-สบู่ใส ดังตารางต่อไปนี้


สบ่ขุ่น


            สบู่ใส


สบู่กึ่งใส

(opaque)
(transparent)
(translucent)
ส่วนผสม สบู่
85%
          35%
79%
ความชื้น
13%
          30%
14%
กลีเซอรีน
0.8%
          24%
6%
อื่นๆ
1.2%
          11%
1%
คุณสมบัติความใส
ไม่ใส
               มาก
ปานกลาง
ราคา
ต่ำ
               สูง
ต่ำ
ตาราง** from manufacture of toilet soap bars
จำแนกประเภทของสบู่กลีเซอรีนก้อน
ตาม  Active ingredients (สารที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดผิว)
1.    สบู่ธรรมชาติ (all natural soap)
2.    สบู่สังเคราะห์ (all synthetic-no soap)
3.    สบู่ธรรมชาติผสมสบู่สังเคราะห์ (a combination of 1 and  2)
Ref : cosmetic & toiletries vol. 102, Nov 1987  เรื่อง  Glycerine Soap Bar
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 http://siweb.dss.go.th/index.asp
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น