วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

สบู่ คืออะไร***ส่วนประกอบในสบู่**ความรู้ เรื่อง สบู่***

สบู่คืออะไร
ส่วนประกอบในสบุ่


      From      http://www.mildsoapandcosmetic.com/
สบู่ คืออะไร
ส่วนประกอบหรือส่วนผสมในสบู่
สบู่โดยทั่วไปจะหมายถึงสบู่ถูตัว (Toilet Soap )
สบู่ถูตัวเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย (personal cleanliness product) เตรียมจากการ saponify ด่าง (sodium , potassium หรือ ammonium hydroxide) กับ fatty acid ของน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ได้เกลือ sodium, เกลือ potassium , เกลือ ammonium หรือเกลือ amine ของ fatty acid ของน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
ใช้สำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง อาจมีการเติมสารเสริมอื่นๆ เช่น
            1. สารระงับเชื้อ ได้แก่ trichlocarban , triclosan ,
               2.  สมุนไพร , ขมิ้นชัน ,ตะไคร้บ้าน ,ขิง ,ใบย่านาง
            3. วิตามิน ได้แก่วิตามิน E acetate
            4. สารประเทืองผิวซึ่งเป็นกรด ไขมันหรือสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer)
                เช่น cocoa butter ,น้ำมันแร่ (mineral oil), glycerine , sorbitol , propylene glycol
                   เป็นต้น (สบู่เด็กจะมีปริมาณไฮดรอกไซด์อิสระต่ำ เหมาะสำหรับ ผิวของเด็ก )
                สำหรับสบู่สังเคราะห์จะอยู่ในรูปของสบู่ผงหรือสบู่เหลวและมีสารลดแรงตึงผิว
                (surfactant) ทั้งชนิด anionic , cationic non-ionic และ amphoteric

สบู่ถูตัว(Toilet Soap )แบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่
1.     สบู่ถูตัวทั่วไป (toilet soap)
2.     สบู่(antimicrobial soap)
3.     สบู่ประเทืองผิว (beauty soap)
4.     สบู่เด็ก (baby soap)
5.     สบู่สังเคราะห์ (synthetic soap
        และสบู่ประเภทอื่นๆ เช่น สบู่ยา (medicated soap) สบู่คาร์บอลิก (carbolic soap)
        สบู่ซักล้าง (laundry soap) สบู่เหลว (liquid soap)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 29-2545
เรื่อง สบู่ถูตัว
กำหนดว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ของ สบู่ถูตัว คือ
 -ไขมัน โดยกำหนดปริมาณไม่น้อยกว่า 76.5 % w/w
 -ไฮดรอกไซด์อิสระ(คำนวณเป็น sodium oxide) กำหนดไม่เกิน 0.05 % w/w
    ยกเว้นสบู่เด็กและสบู่สังเคราะห์มีได้ไม่เกิน 0.01 % w/w
 -ความเป็นกรด-ด่างของสบู่ถูตัวจะอยู่ในช่วง 9 ถึง 10
   ยกเว้นสบู่บางสูตรที่มี สารให้ความชุ่มชื้นเป็นในปริมาณสูงจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 7
   สบู่ถูตัวใช้เพื่อทำความสะอาดร่างกาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก จัดเป็นเครื่องสำอาง
   ทั่วไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
   พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของ
    เครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1
    (พ.ศ. 2536) เรื่องฉลากของเครื่องสำอางกำหนดว่าฉลากของเครื่องสำอางทั่วไปอย่างน้อย
   ต้องระบุชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชื่อส่วน ประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผลิต/นำเข้า วัน
เดือนปีที่ผลิต วิธีใช้เครื่องสำอาง ปริมาณสุทธิ และคำเตือนเกี่ยวกับ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริโภคควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัจจุบันเครื่องสำอางค์ทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางค์ควบคุม ศึกษาข้อมูลที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น