วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สบู่ , คุณภาพของสบู่จากน้ำมันและกรดไขมัน

http://www.mildsoapandcosmetic.com/จำหน่ายวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง

คุณภาพของสบู่ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันและกรดไขมัน รายละเอียดจะแสดงในตาราง ก.
สบู่ถูตัวโดยทั่วไป จะต้องมีฟองมากพอประมาณ ความคงตัวดี  ไม่และง่าย หลังใช้ผิวไม่แห้งตึง
การตั้งสูตรสบู่จึงต้องใช้น้ำมันหลายชนิดในการทำสบู่เพื่อให้ได้ คุณภาพที่ลูกค้าพอใจ
1.ความแข็งของสบู่ , hardness ควรอยู่ในช่วง 29-54
2.ความสามารถในการชะล้างคราบไขมัน(ความสะอาดของผิว),cleansing ควรอยู่ในช่วง 12-22
3.ความสามารถในการรักษาความชุ่มชื้นของผิว(่อ่อนโยนต่อผิว) , condition ควรอยู่ในช่วง  44-69
4.ปริมาณฟอง, bubbly lather ควรอยู่ในช่วง 14-46
5.ลักษณะเป็นครีมช่วยให้ฟองมีความคงตัว อยู่ในช่วง 16-48
6.ปริมาณ กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว  ควรอยู่ในช่วง 41-70 ถ้ามีค่าน้อยจะแข็งมาก
7.INS ค่าเปรียบเทียบระหว่าง ค่า sponification กับ iodine number  อยู่ระหว่าง 130-170
ถ้าค่ามากสบู่แข็งมาก
ตาราง ก.แสดงชนิดของไขมันและน้ำมันและคุณสมบัติของสบู่

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 
         http://www.soapcalc.net/calc/SoapCalcWP.asp
ตัวอย่างการตั้งสูตรสบู่ จากการคำนวณ ที่ www.soapcalc.net
1. น้ำมันมะพร้าว                 30 %
2. น้ำมันเมล็ดชา                10 %
3. น้ำมันปาล์ม                    30 %
4. น้ำมันข้าวโพด               10 %
5. ไขมันปาล์ม                   10 %
6. Myristic acid                   10 %
คุณภาพของสบู่ที่ได้
1.hardness 54
2.cleansing 30
3.condition 42
4.bubbly 30
5.creamy 23
6.iodine 50
7. INS 172
ภาพ ข.แสดงตัวอย่างหน้าเวป www.soapcalc.net

 Soap Qualities and
Fatty Acids
 OneAll
Hardness
Cleansing
Condition
Bubbly
Creamy
Iodine
INS
Lauric
Myristic
Palmitic
Stearic
Ricinoleic
Oleic
Linoleic
Linolenic
Sat : Unsat
NaOH SAPKOH SAP
    
 Soap Recipe

 +  -1
 +  -2
 +  -3
 +  -4
 +  -5
 +  -6
 +  -7
 +  -8
 +  -9
 +  -10
 +  -11
 +  -12
 +  -13
 +  -14
 Totals:  
  
Note: After clicking Calculate Recipe, click View or Print Recipe to see water and lye amounts.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น