วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ส่วนประกอบสบู่ , กรดไขมัน ( FATTY ACID )

http://www.mildsoapandcosmetic.com/จำหน่ายวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง

1.กรดไขมัน หรือ fatty acid เป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำมัน
แต่ละชนิดที่ใช้ในการทำสบู่
การตั้งสูตรสบู่ นอกจากเลือกชนิดของน้ำมัน 
เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดี เช่น ฟองมาก ไม่และง่าย ลื่นเกินไป 
เนื้อสบู่แข็ง ระคายเคืองผิวน้อยลง
กรดไขมัน หรือ fatty acid สามารถเติมลงไปในสูตรสบู่เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้ได้ตามต้องการ
2.กรดไขมันทำปฎิกริยากับด่างอย่างรวดเร็ว เมื่ิอผสมในการเตรียมสบู่ด้วยน้ำมัน จะเร่งให้ปฎิกริยาเร็วขึ้น


   รูปแสดงโครงสร้างของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว

ตารางแสดง กรดไขมันกับคุณสมบัติของสบู่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น