วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สารเคมีที่ใช้ในเครื่องสำอางและสบู่ PEG 400


PEG 400

http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง

ที่มา   เป็นสารเคมีพวก โพลีเมอร์ ของ  ethalene oxide ชนิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
ลักษณะ เป็นของเหลวใสไม่มีสี
คุณสมบัติ  
ละลายได้ในน้ำ อะซิโตน  แอกอฮอล์ เบนซีน กลีเอรีน  สารพวกไกลคอล เช่น                
Propylene glycol,สารประกอบอโรมาติก (สารที่มีวงเบนซีนเป็นองค์ประกอบ)*  ละลายได้เล็กน้อยในสารประกอบพวก aliphatic hydrocarbon(สารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นสายโซ่ตรง) **
การนำไปใช้
1.ตัวทำละลาย กลุ่มสารที่กล่าวข้างต้น
2.Binder/ plasticizer ช่วยให้สบู่ยึดติดกันแน่นมากขึ้น ไม่เกิดการแตก(cracking)
ลื่นเรียบ ง่ายแก่การผลิต ***
3.Emulstion sterbilizer  ช่วยให้อิมัลชั่นมีความสเถียรมากขึ้น ในการทำครีมหรือ โลชั่น
ตัวอย่างที่ 1 การใช้ PEG 400 ทำหน้าที่เป็น emulstion sterbilizerในสูตรครีมอาบน้ำ


ตัวอย่างที่ 2 การใช้ื PEG 400 เป็น plasticizer และ emulstion stabilizer 
ใน deodorant แบบแท่งนอกจากนี้ยังใช้ในการเตรียม โคโลจ์ โลชั่น ครีม และเจล ชนิดต่างๆ อีกด้วย
สูตรที่ 3 การใช้ PEG 400 เป็นตัวทำละลายตัวยา ในสูตรยารักษาโรคข้ออักเสบ
Method of Preparation: Calculate the quantity of each ingredient for the amount to be prepared. Accurately weigh or measure each ingredient. Heat the polyethylene glycol (PEG) 4,000 to about 75°C. Add the mephenesin powder and stir until dissolved. Add the capsicum oleoresin and stir until dissolved. Add the PEG 400, mix well, and cool to about 60°C. In a separate vessel, mix the methyl salicylate, menthol, camphor, and methyl nicotinate and stir until dissolved. Add this solution to the PEG mixture and mix well. Cool to room temperature while mixing. Package and label.

TEM / SKU: M702 / M-702

Our Industrial Eye Drops help soothe and bring relief to eyes that have been subjected to industrial glare (welder's arc or other workplace irritants). Also relieves redness and dryness caused by wind and sun. Active Ingredient: Dextran 70 0.1%, Polyethylene glycol 400 1%, Povidone 1%, and Tetrahydrozoline HCI 0.05%.
I

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น