วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สบู่ และสารกันบูดในสบู่ BHT ,EDTA

http://www.mildsoapandcosmetic.com/ จำหน่ายสบู่ วัตถุดิบสบู่และครื่องสำอางค์


การแบ่งประเภทของสบู่ จะดูที่ Active ingredient เป็นหลัก มี 3 ประเภท
1. original soap ,true soap ,natural soap ,สบู่ธรรมชาติ
สารชะล้าง(active ingredient)เป็นสบู่ที่ทำปฎิกริยากับด่าง อัลคาไลน์
2. combination soap ,
สารชะล้าง เป็น สบู่ผสมกับ สารชะล้าง
สังเคราะห์ เช่น SLS SLES amphoteric nonionic
3. synthetic soap ,
สารชะล้างเป็น สารสังเคราะห์ทั้งสิ้น เช่น สบู่ Dove

สบู่ นอกจากมี Active ingredient แล้วในทุกประเภทของสบู่ประกอบ
ด้วย binder, filler, additive และ preservative(สารกันหืน)
ตัวอย่าง  เช่น BHT,EHDP,Citric acid,Pentasodium pentetate,
Stannic chloride,EDTA.3Na,
EDTA.4Na
(จากบทความของ Zauzsanna Piso,Colgate-Palmolive Co)
BHT ลดการเกิด racidity (การหืนของน้ำมัน), มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วม
BHT/DTPA/HEDP ที่ 0.03/0.1/0.1 ทำการประเมินผลด้วยวิธี DSC
(Differential Scanning Calorimetry)
โดยShyam K.Gupta , The Dial Corperation
ตีพิมพ์ใน JAOCS,Vol 68,No4,April 1991


ตัวอย่างการใช้ BHT,EDTA ในสบู่ใส จาก
เรื่องClear Colorless soap bar with superior mildness,
lathering and discoloration resistance ,
โดยJohnson&Johnson consumer Product,Inc.


ภาพแสดงส่วนผสมสบู่ LUX มีการใช้ EDTA ร่วมกับสารกันบูดตัวอื่น ๆ
(POTASSIUM SORBATE , ETIDRONIC ACID
   
     ภาพแสดงส่วนประกอบของ สบู่ OLEY ใช้ EDTA ร่วมกับ ETIDRONIC ACID เป็นสารกันบูดDiethylenetriamene pentaacetate (DTPA)BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (BHT)
1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid (HEDPEthylenediaminetetraacetic acid (EDTA)

จากสบู่ซักผ้า...กลายเป็นสบู่สำหรับดารา HOOLYWOOD  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น