วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลูกบวบขัดตัว ทำสบู่ หลายขนาด

บวบเป็นผลผลิตทางการเกษตร 
มาจากหลายจังหวัดในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างของไทย
ขนาดความอวบอ้วน,สี,ลักษณะเสีนใยของบวบจึงไม่สม่ำเสมอ
ขึ้นอยู่กับสายพันธ์,ปริมาณน้ำและแสงแดดในแต่ละปีสนใจสั่งซื้อสินค้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บวบ A 1แพค 50 ลูก 125 บาท


บวบ A 2แพค 100 ลูก 200 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บวบ B 1แพค 50 ลูก 175 บาท


บวบ B 2 แพค 100 ลูก 300 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บวบ C 1แพค 25 ลูก 120 บาท

บวบ C 2 แพค 50 ลูก 225 บาท


บวบ C 4 แพค 100 ลูก 425 บาท


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            บวบ D 1แพค 25 ลูก 170 บาท

 บวบ D 2 แพค 50 ลูก 300 บาท
 บวบ D 4 แพค 100 ลูก 570 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บวบ D E 1แพค 15 ลูก 135 บาท
บวบ D E 50 ลูก 390 บาท
บวบ D E 100 ลูก 740 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น