วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

น้ำมันหอมปรับอากาศ(Reed diffusion oil) ตอนที่ 2 การใช้ไม้หวายกระจายน้ำหอมการใช้กิ่่งไม้หวายในการกระจายกลิ่นน้ำหอม
โดยการจุ่มลงในน้ำมันอโรม่า
รูพรุนในกิ่งไม้จะลำเลียงน้ำมันอโรม่าขึ้นมากลิ่นน้ำหอมจะค่อยๆ
ระเหยออกสู่บรรยากาศ ในช่วงแรกการกระจายของกลิ่นแรงสม่ำเสมอ
แต่เมื่อก้านไม้ที่แห้งเริ่มชุ่มน้ำมันหอม การดูดน้ำหอมจะลดลง
ควรนำกิ่งไม้ใหม่มาเปลียน จะหอมเหมือนเดิม
ส่วนก้านหวายที่เปียกนำมาแช่ในน้ำยาล้างจานเจือจาง 1-2 ชม.
สีและน้ำมันจะหลุดออกมา นำก้านหวายล้างให้สะอาดตากให้แห้ง  นำมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม
**ควรใช้ก้านหวาย 10-15 ก้าน/1ขวดน้ำมันหอมอโรม่า
** เปลี่ยนก้านหวาย ทุก 5-7 วัน
***ก้านหวาย 1 ชุดนำมาล้างเวียนใช้ได้หลายๆ ครั้ง