วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สบู่ใส โปรตีนไหม หลายแบบ MAC สูตรและวิะีทำ Silk Protein Transparent soap

จำหน่ายพิมพ์สบู่และวัตถุดิบสบู่และเครื่องสำอาง


1.สบู่ใสโปรตีนไหมผสมรังไหมขาวและเหลือง
เมื่อเทสบู่ใสลงพิมพ์เกือบเต็มพิมพ์
ใส่รังไหมโดยใช้ไม้ช่วยประคอง

2.สบู่ใสโปรตีนไหมผสมรังไหมปั่น
เมื่อเทสบู่ใสลงพิมพ์หลุม1 เทเล็กน้อย
จุ่มรังไหมปั่น 1-2 นาที
หลุม2  เท 1/2 พิมพ์ นำรังไหมปั่นจากหลุม 1 มาใส่ รอแห้ง


3.สบู่ใสโปรตีนไหม
เทสบู่ใสลงพิมพ์ รอแห้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น