วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สารปรับความข้นหนืดThickening agent


จัดจำหน่ายพิมพ์สบู่และวัตถุดิบทำสบู่

สารปรับความข้นหนืดThickening agent ทำหน้าที่เพิ่มความหนืด
(viscosity controlling) หรือปรับคุณสมบัติของการไหล

(Rheology)ให้กับเครืองสำอาง
ประเภทของสารรับความข้นหนืด
1.สารปรับความข้นหนืดประเภทใช้น้ำ(Aqueous Thickeners)
เช่น Cellulose,Gums,Clay,Polyethylene Glycol,Carbomer 
สารอิเลคโตไลท์ เช่น เกลือ
2.สารปรับความข้นหนืดประเภทใช้น้ำมัน(Non-Aqueous Thickeners)
เช่น Silicone,Orgoclays,Natural wax,Synthetic wax,
Fatty acid and Derivatives

Gelling agent สารก่อเจล 
เป็นสารปรับความข้นหนืด นิยมใช้ในเครื่องสำอาง 
ที่เน้นความอ่อนโยนของสูตร ความบางเบา
ซึมซาบได้เร็วของสารออกฤทธิ์
หรือต้องโชวผงหรือเม็ด ขัดผิว 
เช่น เจลขัดผิว,อายเจล
เจล คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งแข็งคล้ายวุ้น 
นึ้อสัมผัสของเจล อาจจะค่อนข้างแข็ง 
มีความหนืดและหยืดหยุ่น ขึ้นกับชนิดของสารก่อเจล
และอนุภาคของแข็งที่เป็นโครงสร้างหลัก
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1.ชนิดย้อนกลับ Thermoreversible gels เป็น เจลทีอุณหภูมิปกติ 
และเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน เช่น Agar
Carrageenan,Gelatin,CMC
2.ชนิดไม่ย้อนกลับ Thermoirrevisible gels เจลจะไม่เปลี่ยน
เป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน เช่น เจลจากแป้ง เจลจากโปรตีนบางชนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น